Pagina
Menu

lees meer

Wat is astrologie en hoe wordt het gehanteerd?


De functie van een horoscoop en de rol van de astroloog
Tekst: Anneke Guis

Duizenden jaren geleden, toen de mens nog dicht bij de natuur stond, ontdekte men de invloed van de kosmos op ons aardse bestaan. Men ging zich verdiepen in de signalen afgegeven door de planeten en leerde ze te ontcijferen. Zo ontdekte men o.a. de invloed van de maan op het getij, eb en vloed. Maar dat was niet het enige; men zag dat de planeten en de daarbij behorende sterrenbeelden overeenkomsten vertoonden met de gedragingen van de mens. Zo ontstond de gedachte; zo boven, zo beneden.
Astrologie is een leer die zich bezig houdt met de bewegingen van de planeten van ons zonnestelsel en de wetmatigheden op aarde. Eenmaal deze 'taal' eigen gemaakt, is men in staat om daaruit informatie in te winnen over de karakterstructuur van een persoon maar ook iets te zien van diens levenspad en de wijze waarop hij of zij bepaalde ervaringen tegenkomt in dit leven.
Aan de planeten worden bepaalde eigenschappen toegekend en de wijze waarop ze onderling in verband staan met elkaar, geeft aan hoe er mee wordt omgegaan.
Om een horoscoop te maken hebben we de geboortedatum nodig, de plaats van geboorte en de exacte tijd. Tegenwoordig is het de computer die in 'no time' de horoscoop berekent en in beeld brengt. Dit is voor de hedendaagse astroloog een ontwikkeling die heel wat rekenwerk bespaart en de voorbereiding aanzienlijk verkort. Met het berekenen van een horoscoop en het tekenen ervan was ik in het verleden toch zeker wel een dag bezig.

Wat is precies een horoscoop?
Je ziet een cirkel die is onderverdeeld in 12 vlakken. Die 12 vlakken of huizen, beschrijven de omstandigheden oftewel de plek waar je je ervaringen opdoet. Dat kan op je werk zijn, in het gezin, in relaties tot anderen enz. Het midden van zo' n horoscoop is eigenlijk de plek op aarde waar je geboren bent. Het is net of er op dat moment een foto naar boven is gemaakt van het zonnestelsel waarbij de planeetstanden ten opzichte van de aarde en elkaar in beeld zijn gebracht. De horoscoop is eigenlijk die opname, in een meetkundig model, op papier gezet. De planeten met hun onderlinge aspecten (afstand t.O.V. elkaar) zijn je karaktereigenschappen, je talenten, je kansen maar ook je uitdagingen en je blokkades. Zij geven je de mogelijkheid om te bouwen aan je toekomst en het pad dat je voor jezelf hebt uitgestippeld, te gaan bewandelen.
Voor een pasgeboren kind is het de belofte van het leven op aarde in eerste instantie puur vanuit onbewust, instinctmatig gedrag beleeft. Het jonge kind leeft nog erg vanuit de 'maanhouding'. Het leert a.h.w. door schade en schande, wijs te worden zoals het spreukwoord zo mooi zegt. Naarmate we meer bewust van onszelf worden en ervaringen opdoen, wordt ons ego, of onze zon ontwikkeld. De plaatsing van de zon in teken is wat we normaliter ons sterrenbeeld noemen. Ben je op 10 oktober geboren, dan staat je zon in weegschaal en is je sterrenbeeld weegschaal. Je eerste reactie op gebeurtenissen is dan mentaal, dat betekent dat je ervaringen beredeneert.
Als voorbeeld heb ik zelf een aanrijding meegemaakt waarbij vier verschillende sterrenbeelden op hun eigen manier reageerden. Het stoplicht werd rood, wij kwamen aanrijden en stonden op de rem maar kregen een seconde later een duwtje van iemand die de weg opreed van een afrit bij een café. Deze persoon kon niet zo snel meer reageren, dus er bovenop. De eerste reactie van de bestuurder van onze auto was: (ram en vuurteken) uit de auto en middelvinger omhoog, vloekend naar de bestuurder die ons zojuist aangereden had. Ram kan erg direct reageren en soms kort door de bocht zijn. Een andere inzittende, Waterman (is een luchtteken, mentaal) ging de situatie verklaren. O, die man komt daar weg en zal wel teveel op hebben enz. enz. Haar partner, Vissen (waterteken, is voelen en emoties) vroeg of er niemand gewond was of ergens last van had. En ik, Leeuw, een vuurtype dat goed kan delegeren zei: 'wie belt de politie'?
De zon in een teken, je sterrenbeeld, geeft dus aan hoe je in eerste beginsel reageert op situaties maar dat wil helemaal niet zeggen dat je als Waterman niet emotioneel bent. Je maan kan in een ander teken staan, bv. in schorpioen en dan voel je vanaf je kruin tot in je tenen emoties ontzettend sterk in allerlei nuances. Schorpioen beleeft het leven heel intens en slaat al die emoties op. Je kunt je voorstellen dat dat voor een zon in een mentaal teken lastig kan zijn als er een conflict is tussen zon en maan. Zon in Waterman, de bewuste kant, wil beredeneren en de onbewuste kant, de maan, wil alleen maar heel diep voelen. In schorpioen voelt die maan ook van alles wat niet te verklaren valt en dat kan voor een mentaal type lastig zijn. In onze horoscoop kunnen de planeten dus in verschillende tekens staan en dat maakt ons zo uniek.

De ontwikkeling in de horoscoop
Ik beschrijf de horoscoop wel eens als een boek. Voor we geboren worden, hebben we al een titel bedacht en het verhaal. Dan komen we in de stof, we worden geboren, en ons boek krijgt ook vorm. Misschien bestaat ons boek uit 80 of 100 pagina's, ons pad is immers voor een deel al uitgezet. We weten onbewust wel zo ongeveer waar ons boek over gaat. Zijn we 5 jaar, dan bevinden we ons op pagina 5 en hebben er nog heel veel te gaan. Je kunt je voorstellen dat iemand van 50 meer herkend uit de horoscoop dan iemand van 25. Een geboorte horoscoop geeft eigenlijk al je kenmerken en eigenschappen aan die je kunt gaan ontwikkelen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met het DNA van ieder mens. Natuurlijk groeien we en zo'n horoscoop 'groeit' mee. We passen een tijdssleutel toe: één dag na de geboorte staat voor een jaar en zo kun je de ontwikkeling door de jaren heen zien. In deze horoscoop kun je de emotionele groei vinden. Wat hebben de ervaringen met je gedaan en hoe ben jij er als persoon door veranderd, door gegroeid of door gelouterd. De gebeurtenissen in ons leven lopen synchroon met de transits, dat zijn de planeten van dit moment om je geboortehoroscoop heen gezet en gekeken naar de invloed die ze nu uitoefenen op jouw persoonlijke leven. Een planeet die geassocieerd wordt met vervelende gebeurtenissen in ons leven, is Saturnus. Saturnus is de leermeester en dwingt ons om de verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, dus ons eigen boek te volgen en niet af te dwalen. Momenteel staat die planeet in het teken weegschaal en kan voor iedereen die weegschaal is een extra stempel drukken op het thema verantwoordelijkheid, structuur, herstructureren, druk van buitenaf, zware last en/of beperking. Als je iemand bent die het niet zo nauw neemt met afspraken, regels en verantwoordelijkheden, kan deze planeet je nu dwingen om dat onder ogen te zien en in je leven komen als bv. de manifestatie van een baas die je extra taken of verantwoordelijkheden geeft om je te leren daar goed mee om te gaan. Voor sommigen kan dat te zwaar worden en leiden tot stress maar voor diegene die zijn taken naar behoren vervult, kan het ook een beloning opleveren in de vorm van een vast contract of promotie. We hebben zelf dus invloed op hoe we zo' n planeet willen gebruiken. Elke planeet vertegenwoordigt zowel positieve als negatieve eigenschappen. Zo zie je dat in de algemene horoscopen het thema van zo' n planeet wel naar voren komt, maar nooit de uitwerking voor ieder persoon op zich beschreven kan worden. Daar is een individuele geboortehoroscoop voor nodig.

Waar kan de astroloog je mee van dienst zijn?
Uiteraard is het heel belangrijk dat je een astroloog kiest die een degelijke opleiding achter de rug heeft en/of erkend is door een vakvereniging. Dat is een goed uitgangspunt om je op dit, toch soms wat, gladde ijs te begeven. Een goede astroloog heeft kennis van zaken, invoelingsvermogen, mensenkennis en een goede moraal of ethiek. Dat laatste houdt in dat een cliënt niet naar huis gestuurd dient te worden met een zwaar beladen toekomstvoorspelling of een uitleg van de astrologische symboliek, die misschien meer te maken heeft met de ervaringswereld van de 'voorspeller' zelf dan de wijze waarop de klant in het leven staat. Het is dus aan te raden iemand te kiezen die ook het nodige psychologische inzicht heeft en de cliënt niet gebruikt voor zijn of haar eigen projecties. Dat gevaar bestaat natuurlijk altijd met iedereen die we tegenkomen in ons leven maar dat kan ook aansluiten bij een leerproces van jezelf. Word je bedrogen, dan heb je te leren om beter te kunnen onderscheiden wat goed en slecht is en niet iedereen te vertrouwen. Neptunus is de planeet die illusies creëert en voor onduidelijkheid, mist en zelfs bedrog staat. Uit de horoscoop kan een astroloog je talenten lezen maar ook je valkuilen. Ben je een goedgelovig iemand of sta je heel idealistisch in relaties dan kun je een dynamische, uitdagende verbinding hebben tussen de planeet venus en neptunus. Neptunus heeft de neiging alles mooier te maken dan het is en kan op een roze wolk gaan zitten, de ideale liefde dus. Als we zelf zo' n ideaalbeeld hebben gevormd van wat die ideale liefde hoort te zijn, dan kan het gebeuren dat we verliefd worden op dat beeld en niet op de persoon in kwestie die we hebben opgeroepen om aan dat beeld te voldoen. Ik noem dat altijd het Adam en Eva gevoel in het paradijs (de spirituele, universele liefde) voordat Eva van de verboden appel at. Lilith, in de vorm van de slang was de eerste vrouw van adam en bracht Eva in verleiding om van de verboden vrucht te eten uit een soort wraakgevoel waardoor het paradijs (de eenheid) verruild werd door de dualiteit van het aardse leven. Nu ben ik aangekomen bij een stukje karmische of spirituele astrologie waar ik op een later tijdstip op terug zal komen.
Wat voor de astroloog en de klant heel belangrijk is, is dat de astroloog de thema' s uit de horoscoop om weet te zetten in ervaringen die herkend worden als onderdeel van 'het eigen boek'.
Wanneer we inzicht hebben in de 'kosmische wetten' en het op de juiste wijze hanteren van de planetaire energieën, dan zijn we in staat om bepaalde patronen om te vormen, waardoor we de omstandigheden in ons leven kunnen veranderen. Ons leven bestaat uit een soort oorzaak- gevolgprincipe. De oorzaak kan voor een gedeelte een onbewust patroon zijn waardoor we bepaalde ongewenste situaties creëren. Vanuit de horoscoop kan een astroloog lezen welke patronen dat zijn en het bewust maken. Maar astrologie kan op veel meer zaken toegepast worden. In het bedrijfsleven wordt steeds meer gebruik gemaakt van astrologische analyses en tendensen. Dat er een grote behoefte bestaat aan het raadplegen van een astroloog is door de jaren heen wel gebleken.

Pagina
Menu

Laatste update:
26-02-2024

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login