Pagina
Menu

Astrologie

info AVN

De term 'astrologie' bestaat uit de woorden 'aster” of  'astra'  (ster, sterren) en 'logos' (woord, rede, gedachtegang). Astrologie bestudeert de interpretatie, de beoordeling en de uitslag van de wetmatigheden van de hemellichamen. Een horoscoop is een weergave van de verschillende hemellichamen zoals die op het tijdstip van de geboorte staan, welke een invloed heeft op de karakterstructuur van de geborene.

De geschiedenis van de astrologie
De eigenlijke grondslag van de astrologie werd gelegd in de Hellenistische cultuur en met de veroveringstochten van Alexander de Grote rond het jaar 300 v. Chr. , verspreidde de astrologie zich vanuit Griekenland over Klein Azië en het hele Midden-Oosten. Astrologie werd toen een volwaardig leerstelsel en vermengde zich ten dele met het toen al ver gevorderde en verfijnde sterrenonderzoek van de Chaldeeërs en Babyloniërs.

Zeker is dat de astrologie in de late Middeleeuwen hoog in aanzien stond. Tussen 1400 en 1600 was er een leerstoel in de astrologie aan verschillende universiteiten. Heel wat geleerden maakten zonder terughoudendheid gebruik van de astrologie.

Helaas is de waarde van de astrologie ter discussie gesteld nadat Newton een omwenteling veroorzaakte in het Westerse denken. Anderzijds blijven tot vandaag de dag enkele Indische universiteiten, die minder op onze Westerse denkwijze gegrondvest zijn, een graad in de astrologie toekennen.

Hoe het ook zij: de waarde van de astrologie heeft zich voor mij als astroloog in de praktijk al meerdere keren bewezen. Voor mij geldt dan ook: ik probeer niemand te overtuigen, maar overtuig jezelf!

Anneke

Lees meer...

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login