Pagina
Menu

Cheiron in de huizen

Cheiron
Op 1 november 1977 om 10 uur in de ochtend werd in Pasadena in Californië een nieuw hemellichaam in ons zonnestelsel ontdekt.
Cheiron ook wel Chiron genoemd, verbindt de banen van Saturnus en Uranus. Hij stelt een verbinding voor tussen schijnbaar onverenigbare tegenstellingen.
Mens en dier, onsterfelijk en sterfelijk, lelijk en mooi, ongeneeslijke wond en grote genezer. Cheiron confronteert ons zowel met het onvolkomene, het zieke en duistere als ook met het potentieel en het totale. Hij laat zien, dat het aardse en hemelse, het driftmatige en geestelijke, het lelijke en mooie, pijn en genezing met elkaar kunnen worden verbonden.
Deze paradox te ervaren is voor veel mensen pijnlijk en moeilijk te verdragen.

De invloed van Cheiron in de huizen.

Huis 1.
Sleutelbegrippen: bewust worden van jezelf -opkomen voor jezelf- de manier waarop je je aandient.
Je ervaart de kwetsbaarheid doordat je moeite hebt jezelf te kunnen zijn.
Na transformatie kun je op anderen een weldadige uitstraling hebben en het gevoel geven
dat ze wat waard zijn.
Huis 2.
Sleutelbegrippen: je verbinden met de materie - de verantwoordelijkheid die je wel of niet neemt voor je materiële zekerheid - bezittingen en geld - talenten.
Je ervaart je kwetsbaarheid in je eigenwaarde en zekerheid
Je kunt het gevoel hebben dat niets zeker is. Na transformatie heb je geleerd te voorzien in je eigen behoeftes en kun je anderen zekerheid bieden.
Huis 3.
Sleutelbegrippen: de relatie met je omgeving -kennis verzamelen -het praktische denken -het verkennen van je omgeving.
Je kunt angst hebben om geen contacten te kunnen aanknopen en bang zijn niet de goede woorden te kunnen vinden.
Na transformatie zeg je op het goede moment het goede woord en zul je steeds vaker in de positie van "leraar" geplaatst worden.
Huis 4.
Sleutelbegrippen: het ouderlijk huis -in contact komen met je innerlijke zijn - het ontdekken van je wortels - emotionele voeding geven en ontvangen.
Je hebt moeite je veilig en geborgen te voelen er kan zelfs een breuk met je familie zijn.
Na transformatie kun je een ander het gevoel geven dat hij/zij veilig is en een goede verzorgende ouder zijn.
Huis 5.
Sleutelbegrippen: zelf expressie - zijn wie je bent - creativiteit kinderen.
Je ontdekt dat het kind in je zich onzeker voelt, bent bang uitgelachen te worden of niet geaccepteerd worden zoals je bent.
Na transformatie heeft je energie een aanstekelijk effect op anderen en je goede voorbeeld vindt navolging. Je kunt je creatief uiten en helpt anderen hun unieke kansen te ontplooien.
Huis 6.
Sleutelbegrippen: zelfanalyse- je inzetten voor je medemensen- aandacht besteden aan je tekortkomingen- dagelijks werk- gezondheid.
Je kunt het gevoel hebben altijd voor een ander bezig te moeten zijn of je bent juist veel met jezelf bezig. Misschien word je als kind erg bekritiseerd.
Na transformatie help je anderen regelmaat en discipline in hun leven te brengen, waardoor je echt dienstbaar kunt zijn.
Huis 7.
Sleutelbegrippen: het aangaan van intieme relaties - ontdekken dat je de ander als spiegel nodig hebt -je openlijke vijand.
Je kunt teleurgesteld zijn in één op één relaties of geen intieme relaties durven aangaan. Of slechte ervaringen hebben binnen relaties of relaties zijn vroegtijdig beëindigd.
Na transformatie ontdek je de ruimte om tot onvoorwaardelijke liefde te komen.
Het is niet meer nodig de ander te overheersen of om de verantwoordelijkheid voor je welzijn op een ander af te wentelen. Je bent in staat de ander vrij te laten.
Huis 8.
Sleutelbegrippen: vormgeving van relaties - de energie achter of voorbij de stof ontdekken dood en hergeboorte - seks.
Problemen kunnen zich aandienen omdat de partner steeds voor je zekerheid zorgt waardoor je onzekerheid en crisis vermijdt. Hierdoor ontstaat verkrampte afhankelijkheid.
Na transformatie kun je de ander helpen vanuit je eigen ervaringen. Je bent niet langer bang om fouten te maken en durft je uitdagingen aan te gaan.
Je kunt crisisbegeleider worden.
Huis 9.
Sleutelbegrippen: verbreden van het bewustzijn - het hogere denken - uitdragen van ideeën filosofie - religie.
Je voelt dat je iets te zeggen hebt, maar je durft het niet. Je geeft de mensen te weinig ruimte waardoor je wereld enger wordt in plaats van ruimer.
Na transformatie zie je in wanneer je je kennis en ideeën aan anderen kwijt kunt. Je draagt je overtuigingen op een ontspannen manier uit en accepteert het wanneer iemand anders andere ideeën heeft dan jij.
Huis 10.
Sleutelbegrippen: het doel waarnaar je op weg bent -beroep en carrière- succes, status en erkenning -één van de ouders.
Je levert je bijdrage aan de buitenwereld, maar je inzet slaat niet aan, je wordt niet herkend. Je investeert je energie in het opbouwen van een carrière, maar stuit steeds op blokkades en remmingen.
Na transformatie ben je een stimulans voor de omgeving en helpt de ander zijn doelen te stellen en te bereiken. Je bent er achter gekomen welke factoren een rol speelden op momenten dat je geen aansluiting kon vinden met de buitenwereld.
Huis 11.
Sleutelbegrippen: deelname aan de samenleving- de vriendenkring - sociale contacten -je wensdromen.
Je kunt moeite hebben je aan te sluiten bij een groep. Je voelt je buitenstaander en hebt het gevoel afgewezen te worden. Misschien worden vriendschappen door omstandigheden afgebroken.
Na transformatie ervaar je dat je met je eigen uniciteit een bijdrage kunt leveren aan de groep.
Huis 12.
Sleutelbegrippen: verlossing - de innerlijke of verborgen vijand - afstand mogen/moeten doen - isolatie - tot inzicht/inkeer komen.
Je kunt het gevoel hebben nooit tijd te hebben voor jezelf waardoor je pas op de plaats moet maken. Of je voelt je een vreemde eend in de bijt waardoor je je snel terugtrekt.
Na transformatie neem je de tijd voor jezelf en vormt alleen-zijn een bron van inspiratie. Je kunt anderen de gelegenheid bieden zich bij jou terug te trekken of te verbergen.

Terug naar vorige pagina

 

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login