Pagina
Menu

De 12 huizen

De twaalf huizen zijn een uitbreiding in de horoscoop. Het eerste huis begint altijd bij de ascendant.

De horoscoop is verdeeld in twaalf segmenten, beginnend met de ascendant. Deze classificatie kan worden toegewezen naar de verschillende systemen; er zijn tabellen van huizen van Placidus, Monteregius, Koch, Campanus en Grimm, al worden Placidus en Koch het meest toegepast. Elk huis heeft een relatie met een bepaald teken en planeet, bijvoorbeeld het derde huis correspondeert met de Tweeling, het derde teken, en Mercurius, de heerser van de Tweeling, hebben verwante kwaliteiten. De tekenen omschrijven hoe de energieën, weergegeven door de planeten, worden benut, terwijl de huizen staan voor de overeenkomstige aspecten van het leven. De positie van de huizen onthullen relaties tot alledaagse ervaringen; het zijn de aardse taferelen van gebeurtenissen.

De Ascendant en het eerste huis
De Ascendant is het teken opkomende in het oosten op het moment van geboorte. Zijn exacte positie in de horoscoop markeert het begin van de horoscoop en het begin van het eerste huis.

Metaforisch staat het voor onze verwachtingen van het leven. De eerste impressie beslaat bij ons de gehele dag en beïnvloedt elk contact en elke gebeurtenis. De Ascendant stuurt alle andere energieën, in de grafiek, werkende zichzelf uit te drukken. Het omschrijft de manier hoe we onze horoscoop leven en hoe we onze omgeving confronteren, het vormt een belangrijk deel van onze identiteit.

Dus de vraag over differentiatie tussen de Ascendant en de rol van de Zon in het teken, die de kern van de persoonlijkheid vormt; onthoud hoe moeilijk het is voor ons en voor anderen om tot de expressies van onze persoonlijkheden van onze persoonlijkheid zelf te differentiëren. De vraag kan daarom maar gedeeltelijk worden beantwoord. Het is veel belangrijker de positieve aspecten van uw tekenen te leven en om ze in harmonie te brengen met alle andere energieën en invloeden.

Het eerste huis staat voor spontane zelfexpressie, het ego, verschijning naar buiten, de vorming, iemands zelfbeeld, en de manier hoe problemen worden benaderd. Het eerste huis correspondeert met Ram en de planeet Mars. In het algemeen, bij een interpretatie van de horoscoop zouden alle planeten van de Ascendant en tot de planeten in het eerste huis extra in overweging moeten worden genomen.

Het tweede huis
Het tweede huis staat voor kennis en het veilig stellen van ons materiële en emotionele welzijn. Het symboliseert onze waarden, professionele ambities en onze behoefte dingen, welke niet zeer essentieel zijn in ons dagelijks leven, te vergaren en te sparen, onze economische dwang en bron van inkomsten.
Het karakteriseert onze emotionele gehechtheid tot de dingen waarmee we ons omringen. Het tweede huis correspondeert met het teken Stier en de planeet Venus. Het tweede huis geeft onze talenten aan en is naast het zesde en tiende huis een belangrijke indicator voor beroepskeuze. Dit huis geeft ook onze zekerheden of onzekerheden aan, materieel maar ook emotioneel en datgene waarvan we ons bewust zijn, onze kennis.

Het derde huis
Het derde huis staat voor de ontwikkeling van onze interactie met de natuur en onze perceptie en begrip voor onze omgeving. Enkele belangrijke punten zijn begripvolle gedachten, pure logica, leren en het gebruik van talen. Het derde huis laat zien hoe we in contact staan met onze directe omgeving, buren, broers en zussen en de mensen met wie we dagelijks omgaan. Dit huis geeft informatie over de wijze waarop we kennis op doen of hoe we communiceren. Ook staat het derde huis voor het lager onderwijs, verkeer en korte reizen.

Klassieke astrologie associeert broer(s) en zus(sen), buren, lichte entertainment, hobby's, interesse en korte reisjes met het derde huis. Het corresponderende teken is Tweeling en de planeet Mercurius.

Het Immun Coeli en het vierde huis
Het IC, het tegenovergestelde van het MC (Midhemel), wordt gevonden in het laagste punt van de grafiek, het begin van het vierde huis. Men spreekt ook wel over de "Nadir". Het symboliseert de onderdrukte kant van de persoonlijkheid, die zich openlijk uit in vroege kinderjaren.

Hier vinden we onze wortels, ons voorouderlijk erfgoed en emoties die zich zelden uiten. Ook de aard van onze relaties met onze ouders wordt gevonden in dit punt. In het algemeen staat het IC voor het onderbewustzijn.

Het vierde huis symboliseert onze relatie met onze familie, in het bijzonder met onze ouders, huis en de tradities waarmee we opgroeien, onze onderdrukte emoties, de emotionele basis en onze behoefte voorverzorging en bescherming. Het teken Kreeft en de Maan corresponderen met het vierde huis. Het vierde huis geeft informatie over onze thuissituatie; vroeger, nu en later maar ook over onze innerlijke basis en de wijze waarop we emoties beleven en er mee omgaan. Het vierde huis geeft informatie over onze moeder.

Het vijfde huis
Het vijfde huis wordt beheerst door de Zon en symboliseert onze drijfkracht voor zelfexpressie en zelfvertrouwen. Onze creativiteit en ons plezier om te testen en te leren wordt gevonden in dit huis.

Het beschrijft onze relatie met kinderen en ook met het kind in ons zelf. Het vijfde huis vertelt ons over onze seksualiteit, onze liefde voor het leven en onze algemene vorming. Het corresponderende teken is Leeuw. Het vijfde huis is ook de wijze waarop we onszelf creatief, expressief en bewust neer durven zetten. Het geeft aan welke hobbies en activiteiten onze interesse hebben en of we een gokje durven wagen en risico`s durven te nemen.

Het zesde huis
Het zesde huis staat voor onze bekwaamheden en de manier waarop we onze kwaliteiten benutten, binnen de context van beperkingen. De manier waarop het dagelijks leven is gereguleerd en onze houding ten opzichte van ons werk worden uitgedrukt in dit huis. Het zesde huis geeft informatie over de werkplek maar ook hoe we met collega`s omgaan. Dit huis geeft aan hoe we met verantwoordelijkheid omgaan en of we die verantwoordelijkheid nemen voor onszelf maar ook voor anderen. Ziekte en gezondheid maar ook controle willen houden op je leven en kritisch zijn.

Klassieke astrologie associeert verantwoordelijkheid, methoden, praktische intelligentie, gezondheid en voeding met het zesde huis. Het corresponderende teken is Maagd; en de heersende planeet is Mercurius.

De Descendant en het zevende huis
De Descendant ligt direct aan de overkant van de Ascendant. Een logisch gevolg hiervan is dat het tegenovergestelde teken van het eerste huis op de cusp valt van het zevende huis. Zo kan je de Descendant direct zien als aanvulling van de Ascendant. Het is de huizenas in de horoscoop van: Ik en de Ander.  In tegenstelling tot de Ascendant, beschrijft het ons vermogen onze ervaringen te aanvaarden en eigen te maken. Het hoogtepunt van het zevende huis symboliseert onze relatie met het ego, de sociale contacten en de mensen die een belangrijke rol spelen in ons leven. Het zevende huis is de plek van de partner of de ander waarin we de spiegel van onszelf vinden maar ook welke eigenschappen we opzoeken in de ander. Ook toont het zevende huis je je openlijke vijanden.

Het laat ons zien welk soort mensen ons aantrekt en wat we verwachten in onze relaties. Het zevende huis staat voor gemeenschappelijke activiteiten, sociale contacten, romantische relaties en andere relaties. Het correspondeert met het teken Weegschaal en de heersende planeet Venus.

Het achtste huis
Het achtste huis staat voor intensieve zoektocht naar eigen ik. Omdat het tegenover het tweede huis ligt, symboliseert het de waarden binnen een relatie en ons vermogen te delen. Hulpmiddelen ten behoeve van het gemeenschappelijke welzijn zouden hier moeten worden verkregen en worden benut. Het achtste huis is de plek van het durven blootgeven en openstellen, de overgave en intimiteiten durven delen, seksualiteit en intensiteit, de diepte in durven gaan en jezelf durven confronteren door middel van het contact met anderen. Het achtste huis staat ook voor de dood als transformatieproces en overgangsfase van het stoffelijke naar het geestelijke.

Klassieke astrologie associeert erfgoed, omvorming en besmettelijke ziektes met dit huis. Het heersende teken is Schorpioen; de corresponderende planeten zijn Mars en Pluto.

Het negende huis
In dit huis wordt de drang naar kennis gecombineerd met persoonlijke ervaringen om een oriëntatie en een beeld van de wereld te verschaffen. Feiten worden niet verzameld enkel voor hun eigen verdienste, maar helpen tot het verkrijgen van begrip voor de samenleving, het ontdekken van de mening van het leven, en de ontplooiing van iemands eigen ethische en morele bewustzijn. Het negende huis staat ook voor hoger onderwijs en verre reizen in stof maar ook in de geest, zingeving en je eigen mening of visie.

Mensen ontwikkelen visies en zoeken naar hun plaats in de samenleving. Bijkomende onderwerpen zijn filosofie en recht. Het negende huis correspondeert met Boogschutter en de planeet Jupiter.

Het Medium Coeli en het tiende huis
Het MC is het hoogtepunt van de horoscoop en wordt gevonden tegenover het IC. Het is ook het begin van het tiende huis, dat onze meest zichtbare sociale positie is. In onze samenleving staat dit vaak synoniem met professioneel succes. Het tiende huis geeft aan wat je uiteindelijk wenst te bereiken en hoe je jezelf manifesteert in de buitenwereld, autoriteiten maar ook je eigen autoriteit. Het geeft informatie over je vader.

Sociale onderwerpen zijn net zo belangrijk als in het negende huis, maar er wordt hier de nadruk gelegd op feitelijke ervaringen en fysieke realiteit. De thema's van het tiende huis zijn reputatie, ambitie, carrière, sociale verantwoordelijkheden en persoonlijke doelen in hun politieke context. Het teken is Steenbok, de planeet Saturnus.

Het elfde huis
Het elfde huis weerspiegelt onze pogingen een bepaalde positie te bereiken door deel uit te maken van een groep. We willen contact met anderen mensen om op elkaar in te werken en om gemeenschappelijke doelen te bereiken, die vaak het verbeteren van de huidige omstandigheden behelzen. In het elfde huis vinden we ook onze levensverwachtingen en idealen, de vriendenkring en de mensen waarmee we onszelf verwant voelen, sociale aanpassing en de wijze waarop we in groepen functioneren.

We zoeken naar overeenkomsten, die ons de mogelijkheid geven, ons zelf te zien als een deel van mensheid en om solidariteit te tonen. Het elfde huis staat voor onze uitgerekte sociale cirkel, ons groepsgedrag, collectieve ervaringen, humanitaire beeld, visies voor de toekomst en onze contributie ter verbetering van de samenleving. Het corresponderende teken is Waterman, de planeten zijn Uranus en Saturnus.

Het twaalfde huis
Het twaalfde huis is het meest moeilijk te omschrijven omdat het delen bevat die niet vaak besproken worden. Denk hierbij dat dit het laatste huis is in het systeem van huizen en vertegenwoordigt het succes van een ontwikkelingsproces. Hier gaan het ego en de individualiteit uiteen ter bevordering van een sterk gevoel voor gemeenschap. Tegelijkertijd trekken we ons terug uit de samenleving, bereiden ons voor op de dood of voor de eenwording met het 'Superieure wezen'. Het twaalfde huis is de binding het grote "Al". Onderdeel uitmaken van alles om je heen en je betrokken voelen met de gemeenschap, opoffering.

Het twaalfde huis staat voor het concept van het isoleren van diepe innerlijke beschouwing; normaal is dit mogelijk in instituten zoals gevangenissen en ziekenhuizen, waar iemand onderworpen is aan een vorm van restrictie. Andere punten zijn zelfmedelijden, medelijden, karma en mystieke inspiratie. Dit huis correspondeert met het teken Vissen en de planeten Neptunus en Jupiter. 

 

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login