projectie

Hoe zeer kun je ook zelf in verwarring raken als je je bewust bent dat het onderstaande plaatsvindt en je merkt dat het zo werkt en een ander er zo op reageert. Voor mijzelf is de grote vraag wie op wie reageert aangezien ik "de thema`s" telepatisch opvang van de ander, die aansnijd en vervolgens merk dat er een hele karmische uitwisseling ontstaat in gedachten maar ook in woorden. Het enthousiasme van de ander maakt mij ook enthousiast maar wiens verhaal is het dan op dat moment?

RETROGRADE PLANETEN EN GEDACHTENPROJECTIE

Een van de meest fascinerende aspecten van de retrograde planeten speelt zich af op onbewust niveau. Het individu projecteert de energie van zijn retrograde planeten op elk individu waarmee hij communiceert. Maar hij doet dit op zo'n subtiele manier dat dit vrijwel ontgaat aan de aandacht van de bewuste waarnemer.
Wat er eigenlijk gebeurt, is dat hij, door de identiteit van de persoon met wie hij spreekt aan te nemen, telepathisch gedachten op hem overbrengt. Terwijl een deel van hem in zichzelf blijft, dringt een ander deel de psychische ruimte van de ander binnen. Het andere individu verliest hierdoor tijdelijk zijn eigen identiteit en begint de gedachten, wensen en verlangens van de retrograde persoon over te nemen. In feite is het zo dat de retrograde persoon met zichzelf spreekt.
Als hij Karma bezit waarmee hij niet geconfronteerd wil worden, dan wordt dit gereflecteerd via de andere persoon die nu een spiegel is geworden. Helaas is hij zich hiervan gewoonlijk niet bewust en gelooft hij dat de andere persoon verantwoordelijk is voor zijn negatieve uitingswijze.
In die gevallen waarbij het retrograde individu zeer positief of verheven Karma in zijn retrograde planeten bezit, kan hij door middel van deze gedachtenprojectie het bewustzijn dat hij heeft bereikt op andere personen overdragen. Zo kan hij op een heel onderbewust niveau de rol van mystieke leermeester spelen.  
 
We dienen ons echter af te vragen: "Hoe lang blijft een dergelijke juxtapositie van kracht voordat elk individu zijn volledige oorspronkelijke identiteit weer aanneemt?" Als het hierbij gaat om de uitwisseling van negatief Karma zal dit volledig
afhangen van hoeveel het niet-retrograde individu op zich wil nemen. Als het om de uitwisseling van positief Karma gaat, hangt het ervan af hoe lang het individu behoefte voelt aan de inzichten die hij heeft ontvangen. In beide gevallen gaat de overdracht van Karma gewoonlijk door totdat het individu een zekere klaarheid bereikt die hem, ongeacht of de uitwisseling negatief of positief was, in staat stelt zijn eigen, door ervaring verrijkte identiteit, weer aan te nemen.
Het is interessant na te gaan hoe deze gedachtenprojecties eigenlijk in hun werk gaan. Door middel van de woorden of handelingen van het retrograde individu begint het niet-retrograde individu denkbeeldige eigen emoties te ervaren (enthousiasme, vreugde, pijn of verdriet) betreffende het karakter van de inhoud van de gedachte die op dat moment wordt geprojecteerd.

Zodra iemand emotioneel iets begint te voelen, concludeert hij dat hij met zijn eigen emoties heeft te maken en dat hij hier daarom op een of andere wijze een handeling aan moet vastknopen. Het blijkt dus dat het gehele proces van gedachtenprojectie slechts opgaat wanneer er tussen twee personen onbewuste identificatie mogelijk is.
In feite wordt op deze wijze een heleboel Karma uitgewisseld. De vraag of dit nodig is en of dit niet veel nodeloze pijn en werk veroorzaakt, kan alleen God beantwoorden. Maar als individu geeft het iemand de kans om bewust of onbewust vast te stellen hoeveel hulp hij van buitenaf nodig heeft om zijn innerlijke problemen op te lossen, of hoeveel storende invloeden hij zich kan permitteren. Uiteindelijk moet hij dit voor zichzelf uitmaken.
Het opvallende hierbij is dat een geoefend astroloog instinctief kan aanvoelen welke planeten iemand retrograde heeft lopen, omdat hij, wanneer hij met hem in gesprek is, bepaalde dingen uit zich voelt wegebben.

Tekst: Martin Schulman
Karmische astrologie: retrograde planeten en reïncarnatie.