Pagina
Menu

Transit door 1

Saturnus door het eerste huis.


Deze transit kondigt een nieuwe periode van innerlijke groei aan. Toen Saturnus over uw Ascendant ging, betekende dit dat alles in het leven wat geen waarde meer voor u had, werd afgesneden: zekere projecten hadden hun voltooiing bereikt. Gaat Saturnus door uw eerste huis, dan wijst dit aan de ene kant op zware verantwoordelijkheden, maar aan de andere kant tevens ook veel kunnen bereiken. Gedurende deze transit kan men beter niet beginnen aan nieuwe projecten die jaren nodig hebben om tot een goed eind gebracht te kunnen worden. Werk verder aan zaken die niet teveel tijd vergen. Gebruik deze transit niet als excuus om te gaan zitten wachten op betere tijden.

u dient de blik naar binnen te richten. U hebt zojuist een periode van veertien jaar afgerond waarin uw aandacht voornamelijk op de wisselwerking tussen uzelf en uw medemensen en op uw maatschappelijke positie was gericht. Terwijl u op uitgebreide schaal aan uw externe wereld bouwde, was u er zich misschien niet zo bewust van wat er zich in uzelf afspeelde. Daar dient u zich nu op te concentreren om zonodig herstructureringen aan te brengen. U hebt hier vele jaren de tijd voor, dus u hoeft niets overhaast te doen. U bent veel te weten gekomen over de wereld, leer nu eens iets over uzelf. Wat wilt u eigenlijk en wat hebt u in feite nodig? Bent u wat dit betreft iets wijzer geworden? U moet leren begrijpen wie u in uw eigen ogen bent, niet in die van anderen.

Wat ook uw instelling is, dit is een periode van introspectie, van naar binnen gericht zijn. Hoe beter u uzelf in de komende jaren leert kennen, des te beter u in de toekomst zult slagen!

Saturnus dwingt u in zekere zin aandacht te schenken aan wat op dit moment belangrijk is. Hebt u op 't ogenblik grote verplichtingen ten aanzien van de buitenwereld, dan zal dat ongetwijfeld moeilijkheden opleveren. Zodra deze verplichtingen het zelfonderzoek in de weg beginnen te staan, zullen ze u zwaar drukken. U kunt eenzelvig en moe worden en het gevoel krijgen de zaak niet meer aan te kunnen.
Bent u van nature wat introvert, dan wordt het alleen maar erger. Niet zelden wordt men in deze periode geconfronteerd met belangrijke mislukkingen in de beroepssfeer: uw werk belet u uzelf te leren kennen.

Een uitstekende tijd voor een psycho-therapeutische behandeling en voor alles wat een bijdrage kan leveren tot vergroting van het bewustzijn. U dient zich los te maken van het foute beeld dat u van uzelf hebt en dat u door anderen is aangepraat. U moet goed weten wie u eigenlijk bent. Slechts dan kunt u een begin maken met de herstructurering van uw innerlijk leven. Die dient namelijk vooraf te gaan aan de herstructurering van uw optreden naar buiten, waarmee u over veertien jaar zult worden geconfronteerd.

Tekst: Robert Hand, uit het boek Planeten in transit.

Eerste huis: vuur en hoofd
Het thema zelfstandigheid en het ervaren van de eigen kracht en autoriteit moeten in de buitenwereld tot uitdrukking komen. We krijgen reactie op onze manier van optreden, op onze houding en kleding. Hoe sterk staan we in onze schoenen? (Karen Hamaker)

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login