Pagina
Menu

Transit door 2

Saturnus door het tweede huis.

In deze periode moet je de balans opmaken wat werkelijk belangrijk voor je is en waar je wezenlijk waarde aan hecht. Dit heeft niet alleen te maken met materiële zaken maar ook met je kwaliteiten en je spirituele en/of morele waarden.
Vooral het herwaarderen van de zin van het leven en je moraal is van belang omdat er besef moet ontstaan dat materie alleen niet alles zaligmakend is. Saturnus in het tweede huis draagt bij aan een beter begrip van jezelf.

Natuurlijk kan er ook sprake zijn van financiële achteruitgang of vermindering maar als je leven niet bestaat uit het verzamelen van zoveel mogelijk geld en goederen zal de uitwerking van Saturnus in het tweede huis geen onnodige pijn op materieel gebied veroorzaken.

Vormt materiële welstand echter wel een beletsel om je wezenlijke waarden te ontdekken, dan is het niet onmogelijk dat je financiële verliezen lijdt. Het kan zijn dat je de controle verliest over je materiele bezittingen en alles in het werk moet stellen om die te behouden; zoals je deze situatie tegen zou kunnen komen in een scheiding.
Maar Saturnus in het tweede huis hoeft helemaal niet zo negatief ervaren te worden. Het kan je zelfs meer eigenwaarde geven als je gebruik gaat maken van talenten die je tot dan toe verborgen hield zodat je persoonlijkheid meer tot zijn recht komt.

Zorg er voor dat je leven niet beheerst wordt door angst en onzekerheid want dat leidt de aandacht af van waar je werkelijk mee aan het werk moet: het herstructureren van je innerlijke waardebepalingen. Zorg dat je financieel orde op zaken hebt, zodat je je rustig met andere dingen bezig kunt houden. Word je volkomen beheerst door geldzaken, dan ontstaan er op dat gebied zeker moeilijkheden.

Je materiële bezittingen weerspiegelen je innerlijke waardepatroon. Ben je je daarvan niet bewust, dan heb je ook geen juist beeld van jezelf. Ontdek je wat je werkelijk nodig hebt, dan kan dat wel iets heel anders zijn. Iets waaraan je nooit had gedacht of wat je niet is voorgespiegeld door anderen. Wanneer er problematiek ontstaat over bezittingen, dan is dat het gevolg van een discrepantie in wat je denkt, wat je wilt en wat je werkelijke (onbewuste) verlangens zijn.

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login