Pagina
Menu

Transit door 7

Saturnus door het zevende huis.

De transit van Saturnus door dit huis betekent de culminatie van het proces dat ongeveer 14 jaar geleden, toen Saturnus het eerste huis binnenkwam, begon. Destijds begon de opdracht een herdefinitie van uzelf en door uzelf tot stand te brengen. Nu dient u dit aan te vullen via verbintenissen met 1 ander mens, door compagnonschappen en intieme relaties. Op deze terreinen zult u uw aandacht moeten verrichten.

In deze periode zult u ontdekken hoe u op de proef wordt gesteld door uw verbintenissen en hoe deze meer en meer van uw aandacht vragen. Niet zelden is dit de oorzaak van tal van moeilijkheden. Dit aan te kunnen vergt veel van uw krachten. Sommige verbintenissen zullen worden verbroken daar de spanning de uitkomst verre overtreft. Tijdens deze transit worden nogal wat huwelijken ontbonden. Zelfs in het beste huwelijk komen tijdens deze transit problemen voor.

Medewerkers kunnen in deze periode zware eisen aan u stellen: zij beschouwen u als iemand die iets tot stand kan brengen en wensen het bewijs daarvan geleverd te zien, want daar gaat het om wanneer Saturnus door dit huis transiteert.

Op het moment dat Saturnus het zevende huis binnengaat, verschijnt hij in onze geboortehoroscoop weer boven de horizon. Dit betekent dat uw aandacht niet langer naar binnen is gericht, maar weer op het maatschappelijk gebeuren wordt gevestigd. Hebt u zich hier in de afgelopen 14 jaar terdege op voorbereid, hebt u er alles aan gedaan uzelf en uw mogelijkheden zo goed als maar kan te leren kennen, dan zult u daar in deze periode de vruchten gaan plukken.

Daarnaast wordt u echter via confrontatie met anderen op de proef gesteld. Dit kan duidelijk naar voren komen in de beroepssfeer, doch even duidelijk in uw persoonlijke omstandigheden. Ook deze factor speelt een rol in eventuele huwelijksspanningen. Hoe beter u dergelijke confrontaties het hoofd weet te bieden, des te beter zullen uw relaties in de naaste toekomst zijn.

In de grond is de situatie zeer eenvoudig.  Wat u doet, dient u zo goed mogelijk te doen en u moet inzicht krijgen in de aard van uw verbintenissen.  Wat verwacht u daarvan en wat wordt er van u verwacht? Met andere woorden: welke overeenkomst bestaat er tussen u en de ander? Weet u dat, dan dient u daarnaar te leven. De aard van de overeenkomst is niet belangrijk: u moet hem echter wel nakomen. Dit is het grondprincipe van deze transit.


 

Saturnus conjunct Venus.

Deze transit oefent een grote invloed uit op uw relaties met anderen. In deze periode worden zelfs de meest hechte verbintenissen op de proef gesteld: zowel u als uw geliefden en vrienden vragen zich ernstig af wat de band in feite inhoudt. Een relatie die toch al weinig om het lijf had, wordt dan ook niet voortgezet. Meestal hebt u er desondanks moeite mee de banden te verbreken.

Zelfs in de beste omstandigheden hebt u de neiging zich wat terug te trekken. U wilt erachter komen wie u bent, waar uw individualiteit op berust en welke plaats dit alles bij uw relatie met anderen inneemt, vooral indien het gaat om mensen van wie u houdt. U kunt hierbij tot wrange conclusies komen en het is zelfs mogelijk dat verbintenissen waarvan u dacht dat ze goed waren, moeten worden opgegeven. Van 1 ding kunt u echter zeker zijn: elke relatie die deze periode werkelijk overleeft, is hecht en belangrijk.

U kunt nieuwe contacten leggen die min of meer “noodlottig”voor u zijn en die over 14 jaar een enorm belangrijke rol in uw leven zullen spelen.

Dit aspect kan tevens een periode van grote versobering zijn, waarin u veel van de luxe en de dingen die het leven veraangenamen, zult moeten opgeven. Men dient deze situatie te beschouwen als een tijd van zelfonderzoek waarin u bovendien uw verbintenissen kunt gaan zien als iets waar u uw leven zelf mee hebt opgezadeld.

Een periode waarin u uiterst zorgvuldig met geld om dient te gaan en waarin u zeker geen nieuwe financiële verplichtingen op u moet nemen-u zult er reeds genoeg moeite mee hebben aan uw huidige te voldoen. Wel een uitstekende tijd om wat uw financiën betreft orde op zaken te stellen.

Over het algemeen kunt u deze transit het beste opvatten als een periode waarin u afstand moet nemen van mensen en materiele bezittingen. U zult daardoor een beter inzicht verwerven zodat uw toekomstige relaties met mensen en bezit een hechter basis vertonen, meer op de realiteit zijn gestoeld en daardoor nuttiger en betrouwbaarder zullen zijn.

Tekst: Robert Hand, uit het boek Planeten in transit.

Zevende huis: lucht en hoofd
Onze contacten en communicatie worden in de buitenwereld aan een test onderworpen. Hoe afhankelijk ben je van de kijk en inzichten van anderen? Kun je ook in direct contact bij je eigen manier van kijken blijven? (Karen Hamaker)

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login