Pagina
Menu

Wat is Astrologie

info AVN

Voor degene die nog niet op de hoogte is, een horoscoop is niet een tekst die ons vertelt wat er zal gebeuren volgende week! Een (geboorte) horoscoop vormt een weergave van de posities van de planeten op de tijd van de geboorte van een persoon. De naam komt vanuit het Grieks 'hora' = uur en 'skeptomai' = zien. De interpretatie van de grafiek is alleen de tweede stap, eerst moeten uitgebreide berekeningen worden uitgevoerd om de basis te vormen voor de interpretatie.

De berekeningen kunnen worden uitgevoerd op een zakrekenmachine, waarbij u tevens gebruik dient te maken van efemeriden (sterrenkundige tafel), om de positie te bepalen van de planeten, en huis tabellen. U heeft ongeveer een tot twee uur nodig om een geboorte horoscoop te berekenen, afhankelijk van uw ervaring.

In deze tijd van geavanceerde computer technologie is het eenvoudiger om een astrologisch Computer Programma te gebruiken, dat in een handomdraai een horoscoop met uitgebreide tekst interpretaties op het beeldscherm tovert. Er zijn nog extra voordelen wanneer gecompliceerde berekeningen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het maken van een Solaar, Synastrie, Composite of Transit grafiek.

Terminologie
Allereerst willen we termen uitleggen die voor beginnelingen waarschijnlijk niet bekend zijn:

Geboortehoroscoop
Hedendaags is de persoonlijke astrologie gebaseerd op de geboorte horoscoop (Radix) die wordt gebruikt voor verdere berekeningen.
Een geboorte horoscoop is een persoonlijke analyse van onze bekwaamheden, talenten, zwaktes, angsten en emoties.
In deze tijd, van de moderne psychologie, worden geboorte horoscopen niet meer gezien als het onontkoombare noodlot,
maar als een mogelijkheid en uitdaging, die ons kan helpen onze mogelijkheden zoals afgebeeld in onze horoscoop te bereiken.

Relatiehoroscoop
Synastrie, Composite- en Combine horoscopen worden gebruikt om persoonlijke relaties te onderzoeken.
Terwijl de Synastrie horoscoop wordt berekend uit de vergelijking van twee verschillende horoscopen, brengen Composite en Combine een grafiek voort uit twee verschillende horoscopen.
Bijvoorbeeld een Composite grafiek ontstaat door berekening van het middenpunt van een gemeenschappelijke planeet in de horoscopen, bijvoorbeeld het middenpunt tussen Venus van de vrouw en van haar vriend.
Transit grafieken berekenen wat de leek hedendaags associeert met astrologie namelijk een 'kijkje in de toekomst'. De huidige standen van de planeten worden in relatie gezet met de geboorte grafiek.

Jaarhoroscoop
Een Solaarhoroscoop wordt gebruikt om een bepaald jaar te analyseren. Eerst wordt de terugkomst van de zon op zijn exacte positie in de geboorte horoscoop vastgesteld. Dit moment in tijd wordt gebruikt om de horoscoop te berekenen.
In het algemeen worden de planeten, huizen en tekens op dezelfde wijze geïnterpreteerd in elk type horoscoop. Het is mogelijk ieder type horoscoop te interpreteren wanneer de basisprincipes en de energieën zijn verzameld, naast de fijnere details natuurlijk!

Zo boven zo beneden
Een vraag kan niet worden ontweken: waarom mensen veronderstellen dat het staren naar de sterren, ons informatie over het leven op aarde kan voorzien? Hier moeten we termen zoals 'invloed' ontwijken.
Het is handig het gehele universum voor te stellen en al zijn levensvormen in relatie met elkaar, zo dat niets als een geïsoleerde gebeurtenis of entiteit kan worden gezien.
Het grondbeginsel 'zo boven zo beneden' verklaart hoe de kwaliteit van de tijd voorzit op de tijd van geboorte en consequenties gedurende het gehele leven van een persoon laat zien. Deze ideeën zijn eenvoudiger te begrijpen in hun historische context.
Mensen hebben altijd naar de hemel gekeken om de cyclus voor het bepalen van de beste tijd voor beplanting en oogsten te erkennen. Zo raakten ontwikkelde mensen geïnteresseerd in hun individuele persoonlijkheden en begonnen astrologie voor persoonlijk gebruik toe te passen.
Hedendaags is het nog steeds mogelijk een horoscoop voor een land te maken of voor een ander wereldschokkend voorval. De interpretaties van deze horoscopen zijn vaak fascinerend.

Terug naar vorige pagina

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login