Beroepskeuze

Hoe gaat het in z'n werk
Uit een horoscoop kunnen we je kwaliteiten en talenten lezen (tweede huis). Ook krijgen we informatie over de werkplek, het werk wat je zoekt of de omgang met collega's (zesde huis). Als derde punt willen we graag weten wat je uiteindelijk wilt bereiken, welke carrière bij je past en welke doelen je wilt bereiken (tiende huis).

Wat tevens zo belangrijk is, is dat we de horoscoop plaatsen in een tijdskadertje en bekijken wat er in het heden actief werkzaam is. Het kan heel goed zijn dat een bepaald talent nog helemaal niet ontwikkeld is of dat je eerst een andere beroepsmatige weg inslaat voordat je op de plaats van bestemming aankomt.

Naast de in potentie aanwezige kwaliteiten, wordt de huidige situatie bekeken en de toekomstige ontwikkeling om tot een juiste keuze te komen. Verder geeft de astrologie ook de mogelijkheid om uit te zoeken welke momenten gunstig zijn om bijvoorbeeld een sollicitatiebrief te schrijven en op te sturen of om contact te zoeken.

Het tijdstip dat passend is om bijvoorbeeld een gesprek te voeren, vertegenwoordigt op dat moment de beste condities voor jou om het gewenste resultaat te kunnen bereiken.