Pagina
Menu

De Runenstenen

Een inleiding in de runen

Over het ontstaan van de runen doen vele verhalen de ronde. Niemand kan echt zeker zeggen hoe het gegaan is of waar het precies vandaan komt. Wat we denken te weten is het volgende:

Het Oude Futhark met zijn 24 stenen is waarschijnlijk gebruikt in de periode van 200 jaar voor onze jaartelling tot 500 jaar na onze jaartelling. Een 700 jaar waarin deze reeks de algemeen geldende norm was. Het bleef in gebruik tot in de late Middeleeuwen. Daarna zakte de populariteit in.

Het Jonge Futhark, bestaande uit maar 16 stenen ontstond ongeveer 700 jaar na onze jaartelling tot 800 jaar na onze jaartelling. Beduidend korter in heftigheid en dat er minder stenen gebruikt werden verklaard men door de kerstening van die tijd.

Het Angelsaksische Futhark bestaat uit 33 stenen. Dit naar het idee van Guido von List, die op het runenlied van Odin (zie de Edda) rond 1920 zijn eigen ontwerp hierop gemaakt heeft.

Wetenschappelijk is het dus tot op de dag van vandaag niet duidelijk waar het vandaan komt.

Volgens de oude proza uit die tijd bestaat er geen twijfel.

De oppergod van het noorden Odin heeft de runen ontdekt aan de voet van Yggdrasil, de levensboom, toen hij op de kop hangend aan die boom na 9 dagen de runen zag.

De runen zijn zowel gebruikt als een alfabet als ook voor magie. Er zijn bijvoorbeeld runetekens ontdekt op de schepen van Vikings, die moesten zorgen voor een behouden terugkomst. Waarschijnlijk is het meer gebruikt door de vrouwen die achter bleven. Zij maakten dan runen voor de terugkomst van hun man. Ook zijn er runetekens gevonden in grotten, waarop iemand de liefde verklaarde aan een dame. Dit is een kleine greep uit de toepassingen van de runen die dus al zeer vroeg is begonnen.

Helaas hebben de runen in het verleden hun werkzaamheid bewezen en zijn ze ook misbruikt.

Denk bijvoorbeeld aan het SS teken uit de Tweede Wereldoorlog. Twee maal de Sowilo rune. Deze staat voor (zonne)kracht, en onoverwinnelijkheid. Ook het hakenkruis is een combinatie van runes, een zogenaamde bindrune. Dit heeft de runen lange tijd in een kwaad daglicht gezet.

Ondanks dat de kerk de runes afdeed als heidens, gebruiken ze zelf ook een bindrune om hun kerk aan te geven. Het Pax-Christi teken is een combinatie van de Gebo rune en de Wunjo rune. Gebo staat voor gift en Wunjo voor blijdschap. De gift van de blijde boodschap, vrij vertaald. Gebo wordt tegenwoordig nog door bijna iedereen gebruikt als het teken van de kus. Het kruisje onderaan een brief of mail is de rune Gebo.

Het woord Rune betekent iets geheimzinnigs of mysterieus. Het Oud-Noorse woord run betekent een 'geheim of mysterie'. Een Rune is letterlijk een mysterie dat de geheimen van de innerlijke structuur van het bestaan en van de mensheid bevat en bloot legt. Elke Rune is met zijn eigen symboliek een metafoor van kennis en betekenissen die zich als situaties in ons dagelijkse leven voordoen. Elke Rune staat voor de realiteit die we ervaren in de specifieke gebeurtenissen en/of processen die deze steen karakteriseert.

Als we de Runen gebruiken in leggingen waarbij je een vraagstelling doet of iets specifieks te weten wilt komen, zijn het parallellen van de werkelijkheid, waarin elk teken gebeurtenissen vertegenwoordigt en beschrijft. Op het diepste niveau stemmen al deze nieuwe ervaringen overeen met de brede patronen zoals wij die kennen vanuit de archetypen van C.G. Jung die het bestaan leiden en bepalen hoe dingen gebeuren.

In dat opzicht komt het Runenorakel overeen met de Tarot, de I-Tjing en andere vormen van spirituele symboliek. Ook kun je het leggen van de Runen in combinatie zien met de rondgang van de planeten en je geboortehoroscoop. De Runen weerspiegelen de diepere realiteit of je onbewuste kant, omdat het zichtbare tekens zijn voor onderliggende patronen. De uitkomst van de runen geeft hetzelfde (onbewuste) thema aan als de uitkomst van een tarotkaartlegging of de tendensen in je horoscoop het is immers een symbolische reflectie van dat wat je op dat moment het meeste bezighoudt.

De naamgeving van de runenstenen kan nogal eens wisselen, dit heeft te maken met de tijdstroming en verschillende volkeren die de runenstenen gebruikten.

     

Hoe passen we de Runenstenen toe?

De Runenstenen zijn te koop bij spirituele winkeltjes in een zakje. De 25 steentjes bevinden zich hierin. Wanneer je ze wilt raadplegen, ga je met je hand in het zakje, laat de stenen door je handpalm glijden en pak die steen, die zich nadrukkelijk aandient in je hand. Je legt de steen in de lengte voor je met het symbool naar boven. Je mag de steen niet draaien, want omgekeerd heeft de steen ook een eigen betekenis. Alleen de lege Rune (Odin) heeft geen symbool en staat dan ook voor het einde of voor een nieuw begin.

Er zijn verschillende soorten legpatronen:

Het eenvoudigste legpatroon is het Drie Runen Orakel. Bij het raadplegen van de Runen, werken we altijd van rechts naar links. Neem een vraag of situatie in gedachten en trek de Runen en leg ze van rechts naar links voor je neer. Bij de online-legging zal op deze wijze de steen op je juiste plek terechtkomen.


   

3= het best mogelijke resultaat
2= uitdaging
1= het nu

of

3= de nieuwe situatie
2= de manier waarop je het moet doen
1= de situatie zoals die nu is

 

Pagina
Menu

Laatste update:
20-03-2024

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login