Achtergrondinformatie

 

Erkend astrologe
De keuze om astrologie te gaan doen kwam voornamelijk door het feit dat ik moeite had met het aspect tijd. Bij mij loopt de tijd nogal eens ver vooruit in de zin van veel gebeurtenissen vooruit dromen maar ook toekomstige thema`s aanvoelen van personen maar ook collectief gezien en Astrologie is één van de weinige technieken waarin (de aardse) tijd vrij nauwkeurig te duiden is. Al jong haalde ik (onbewust) processen, emoties en thema`s naar boven bij de mensen om mij heen die daar eigenlijk niet om vroegen. Maar ja, ik zei gewoon wat ik voelde. Later bleek dat ik in grote mate hoogsensitief ben en mediamiek. Fijn dat ik daar mensen mee kan helpen en dat de astrologie en die consulten mij weer helpen: te zijn wie ik ben!

 

Naast mijn baan in het onderwijs destijds, ben ik in 1996 de beroepsopleiding voor astroloog gaan volgen. Aangezien ik een jaar daarvoor een spoedcursus was begonnen en met goed gevolg had afgerond, kon ik in het derde jaar instromen waardoor de opleiding voor mij aanzienlijk verkort werd.

Na deze vijfjarige opleiding: (vier jaar ben je erkend astroloog, vijf jaar ben je erkend praktijkvoerend astroloog), ben ik cursussen gaan volgen over spirituele astrologie m.b.t. je karmische opdracht. Deze spirituele punten geven in je horoscoop een duidelijk beeld van de ervaring en kennis die eerder is opgedaan en die reeds in potentie aanwezig is bij je geboorte. Tijdens een karakteranalyse kijk ik eerst naar deze punten om te zien wat nu precies je taak is op aarde. De planeten met hun standen ten opzichte van elkaar zijn de werktuigen om je opdracht te vervullen. Zij beschrijven je karaktereigenschappen.
 
Wat doet een astroloog? 
Een astroloog zet de kosmische symboliek om in aardse gebeurtenissen. Astrologie is een soort taal die je moet leren lezen en waarvan je leert de code te ontcijferen. Ons leven bestaat uit het leren begrijpen van onszelf. Het stralen in de hoofdrol van ons eigen toneelstuk waarin we zelf de medespelers uitzoeken. Alleen stralen we niet altijd en dat komt omdat we soms de "tekst" even kwijt zijn. We zijn allemaal mens op aarde en ontkomen geen van allen aan moeilijke momenten. Een goede astroloog heeft invoelingsvermogen, mensenkennis en talent om symboliek om te zetten in emotionele ervaringen en situaties. In een persoonlijk gesprek kan er op grond van uitwisseling erg veel informatie naar boven komen, waarmee je bewuster en krachtiger verder kunt om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 
Wat is een geboortehoroscoop?
Een geboortehoroscoop wordt gemaakt van het moment van geboorte en de plaats. Je kunt je voorstellen dat als je geboren wordt en je eerste adem inademt, je contact maakt met de atmosfeer en daardoor ook ontvankelijk bent voor de energiestromingen. Natuurlijk worden er misschien wel veel meer mensen op dat tijdstip geboren dicht bij die plek maar zij zullen nooit in hetzelfde gezin terechtkomen, naar dezelfde school gaan en dezelfde omgeving hebben. Je roots, afkomst is ook erg bepalend voor je ontwikkeling.

Denk eens na: er wordt een drieling geboren en alle drie worden ze door een ander echtpaar geadopteerd. Ze hebben vrijwel dezelfde horoscoop maar worden in totaal verschillende levensomstandigheden opgevoed. De karaktereigenschappen zijn vrijwel hetzelfde, dus zullen ze wel dezelfde trekken vertonen. Wanneer ze als aardse opdracht hebben om b.v. zoveel mogelijk hun kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen om zelfstandig te kunnen functioneren en niet afhankelijk te zijn van hun omgeving, maakt het niet uit of ze arm of rijk zijn of wat dan ook. Ieder kan het op zijn eigen manier vorm geven.  Het gaat om de diepere achtergrond, de zin van het bestaan, het doorleven ervan en de invulling die er aan gegeven wordt.

Onze opdracht
Wij worden geboren met een bepaalde opdracht of een wens die we willen vervullen. Die is ontstaan omdat vroegere ervaringen niet goed verwerkt of volbracht zijn, we hebben dus nog iets te leren of af te maken. Zie het als het filmpje wat zich vlak voor je sterven aan je opdringt en waarin de gebeurtenissen die de meeste indruk hebben achtergelaten aan je voorbij gaan. Die zetten zich vast in je geest en zijn de ervaringen waar je mee verder moet, herinneringen, oud zeer, opgedane kennis, genetische overdracht, hoe je het maar wilt noemen.
Je moet er wel mee verder en het blijft diep in ons onbewuste werkzaam.

Op een plek op aarde, ergens waar de goede condities voor ons aanwezig zijn om verder te gaan met onze opdracht, komen we ter wereld. Plaats, tijd, geboortemoment bepalen onze blauwdruk voor het leven. We willen iets doen op aarde en de plek en het gezin geven ons de voorwaarden om mee aan het werk te gaan.
We worden geprikkeld om ons te ontwikkelen. Helaas is dat niet altijd op positieve wijze, (of zo ervaren wij dat) want gaat het te gemakkelijk dan maakt dat lui en gaan we niet aan het werk. En gaat het moeilijk, dan raken we gefrustreerd.
 
Omgeving en conditionering
We zijn opgevoed met de waarden en normen vanuit onze omgeving, patronen en conditionering. Als we ouder worden, merken we dat er bepaalde blokkades of problemen zijn ontstaan. Eigenlijk komt dat omdat we ons steeds bewuster worden van onszelf en de individuele taak die we hebben en waarbij de omgeving niet altijd (meer) aansluit. Dan wordt het tijd om veranderingen aan te brengen en ons bezig te gaan houden met datgene wat vervulling geeft en oude gewoontes los te laten.

Het zal niet voor iedereen even duidelijk zijn hoe je in elkaar zit als persoon. Wat zijn je talenten, wat zijn je valkuilen en hoe kun je zelf leren te veranderen zodat je voorwaarden in je omgeving ook veranderen en je meer medewerking krijgt. Vaak worden persoonlijke problemen verweten aan anderen in je omgeving. Dan ontloop je je eigen verantwoordelijkheden want dit is niets minder dan projectie. Dat wat je dan zelf niet wilt zien, wordt je getoond door anderen. Zij zijn dan je spiegel. In dat opzicht hebben we dus een heleboel, van wat er in onze omgeving gebeurt, zelf in de hand. Alleen al door onze gedachten uit te zenden, zijn we in contact met degenen die op dezelfde frequentie zitten en erop reageren. Zo ontstaan er de z.g. toevalligheden.
 
Communicatie
Als mens communiceren we maar voor een klein gedeelte met woorden. In uitstraling, gebaren en gedachten zenden we een nog groter deel aan informatie uit waar onze omgeving op reageert. Verliefdheid is niets meer en niets minder dan op onbewust niveau informatie uit te zenden van wat je elkaar te bieden hebt. Je partner is een verlengstuk van jezelf. Ieder persoon heeft in je leven een functie. Jij hebt de hoofdrol in je eigen plan en de mensen om je heen zijn je medespelers, puur en alleen om jouw plan te kunnen realiseren.

Vrije wil
De wijze waarop onze karakterstructuur is opgebouwd, kan uit de stand van de planeten worden gelezen. Onze "vrije wil" is misschien niet altijd zo vrij als we denken want we reageren vanuit bepaalde patronen (onder invloed van de planeetenergieën). Dat geldt voor het hele wereldgebeuren. Dat wat er in het groot gebeurt, gebeurt met hetzelfde thema (bv. het omverwerpen van oude vast geroeste patronen d.m.v. machtsvertoon) ook in het klein bij een ieder van ons. Toch hebben we zelf de keuze hoe we met zo`n energievorm omgaan. Als Mars (energie, actie, strijd) dynamisch geaspecteerd staat, voelen we een enorme energiestoot die eruit moet. Wanneer je moeite hebt met het sturen van onbewuste impulsen, zou je op dat moment gauw ontvlambaar kunnen zijn en Mars gebruiken in boosheid en conflicten. Positief gezien, kun je Mars gebruiken in sportiviteit of werkzaamheden waarbij kracht en energie nodig is b.v. hard aan het werk in de tuin. Zo zie je dat je zelf kunt bepalen hoe je met de dingen om wilt gaan.

Het collectieve wereldgebeuren
Door onze individuele manier van reageren, leveren wij een persoonlijke bijdrage aan het collectieve wereldgebeuren. Onze inbreng is dus wel degelijk van belang voor de totale wereldgedachte. Planeten hebben energieën die onze wijze van handelen beïnvloeden. De lading kan zowel positief als negatief gebruikt worden afhankelijk van je bewustzijnsniveau. Reactiepatronen zijn vaak voorspelbaar. Zo ook invloeden die in de toekomst actueel worden. Dat is te lezen uit de planeetstanden die gaan komen (progressieve astrologie).

Als mens reageren wij synchroon aan de planeetenergieën van het universum waardoor wij op een bepaalde manier denken, doen en handelen. De planeetstanden in de geboortehoroscoop corresponderen tevens met de karakterstructuur van het individu.

Vandaar de uitspraak "zo boven, zo beneden".

Terug naar vorige pagina