Relatielegging

De relatielegging.

Een relatielegging kun je doen met jezelf en allerlei vormen van relaties, maar ook tussen twee anderen personen waarvan jij dan een duidelijke keuze moet maken wie links en rechts vertegenwoordigt. Concentreer je goed en probeer de persoon in kwestie goed in gedachten te nemen. Pak eventueel een foto, als je die bij de hand hebt, en richt je daar op.

Bij deze kaartlegging kies je drie kaarten voor jezelf en voor de ander. Het linkergedeelte beschrijft jouw situatie en het rechtergedeelte geeft informatie over diegene waarop de kaartlegging eveneens betrekking heeft. De middelste kaart of kaartnummer 1 geeft aan hoe de relatie er op dat moment voor staat. Welk onderwerp de relatie overheerst. De kaartnummers 7 en 2 geven informatie over de wijze waarop je bewust met elkaar omgaat. Deze kaarten laten zien wat je daarbij denkt, wat er in je hoofd omgaat en hoe je beiden de situatie bewust inschat.

De kaarten 6 en 3 laten het psychische vlak van de omgang met elkaar zien. Deze kaarten geven informatie over datgene wat er wordt gevoeld of ervaren maar ook wat de wederzijdse verlangens zijn of angsten. Wat gaat er in jezelf om of in de ander zonder dat je daar zicht op hebt.

De kaarten 5 en 4 laten het gedrag zien, de wijze waarop je je beiden presenteert, onafhankelijk van wat er gevoeld of gedacht wordt. Deze kaarten kunnen het masker laten zien waarachter jij of de ander zich verschuilt. Wanneer de houding totaal niet in overeenstemming is met de twee voorafgaande kaarten, mag je je afvragen waarom jij of de ander zich zo gedraagt en wat daarmee wordt bereikt.

Komt er in de kolom van jezelf of van de ander een kaart met daarop een figuur van het andere geslacht, dan kan het ook zo zijn dat de betrokkene in dit geval te maken heeft met een derde persoon. Een kaart van een figuur van het eigen geslacht is minder duidelijk te duiden maar kan ook aangeven, wanneer deze kaart in de kolom van jezelf getrokken is, dat je je zorgen maakt over een derde persoon waar de ander interesse voor zou kunnen hebben. Dit met name wanneer de kaart op positie 1 of 2 ligt. Tenslotte kan een kaart van een figuur van hetzelfde geslacht ook aangeven hoe de ander zich voordoet.

Een Koning of Koningin op de eerste positie kan aangeven dat de derde persoon heel natuurlijk in de relatie terecht is gekomen. Uiteraard is het voorgaande alleen van toepassing wanneer het om een liefdesrelatie gaat.

Ridderskaarten geven stemmingen aan en pages refereren naar impulsen van buitenaf. Bij de kaarten 7 en 2 geven de pages aan wat beiden willen hebben. Bij de kaarten 6 en 3 geven de pages aan waar naar er wordt verlangd en bij de kaarten 5 en 4 wat men krijgt. Wanneer er een page getrokken wordt bij de 2 onderste kaarten, kan het ook zo zijn dat men de mogelijkheden buiten de relatie zoekt. Als kaartnummer 1 geeft de page aan dat de relatie een impuls krijgt in overeenstemming met het element van de kaart. Deze impuls is vaak een verrijking voor de relatie.

 

Terug naar vorige pagina